Hicheel

2011-06-08 - Тест


Шууд холбоос

2011-02-21 - цахим хичээл

Шууд холбоос

2011-02-21 - цахим хичээл 1

цахим

Шууд холбоос

2011-02-21 - гар урлал

зураг гар урлал


Шууд холбоос

2011-02-21 - ном

текс

ном
View more documents from zarya_mn.

Шууд холбоос

2011-02-16 - монгол үндэстэн


Монгол үндэсний хувцас нь тэдний голлон эрхэлж ирсэн аж ахуй, байгал цаг уурын нөхцөл, зан заншлын онцлогыг илэрхийлдэгМонгол үндэсний хувцсанд малгай,дээл,хантааз,бүс,гутал багтдаг. Одоогоор 400 гаруй үндэстэн ястны дээл бүртгэгдээд байна. Малгай-мандан бадрах
                                                                            Бүс-бүтэх эрдэнэ
                                                                            Хантааз- хаан төрийн давхац 
                                                                            Дээл-тэгш төр
                                                    ...

Шууд холбоос